Jobber

Hafslund Eltesten

Kunde: Hafslund

Januar 2012

Fallbackløsning for en Flash-site for Hafslund hvor bruker kunne ta Eltesten for å lære litt om el-sikkerhet.

Mens Flash fortsatt herjet trengte vi fallbacks for de som ikke hadde Flash og for mobile enheter. Siden består av en konkurranse hvor bruker skulle gjette om ulike elektriske artikler måtte skrus helt av, ut med støpselet eller om de kunne stå på. Når bruker var ferdig, fikk hun/han beskjed om hva som var feil/riktig, slik at bruker måtte rette svarene før de ikk gå videre til registrering.

Denne siten er laget hos Apt.

Dette har jeg jobbet med:

  • HTML
  • CSS
  • jQuery
  • Twig
  • Silex

Flere bilder

Landingsside - Intro for siten med litt info og inngang videre til testen.

Landingsside – Intro for siten med litt info og inngang videre til testen.

Selve testen - Ulike elektriske apparater hvor bruker skulle gjette hvordan de skulle skrus av.

Selve testen – Ulike elektriske apparater hvor bruker skulle gjette hvordan de skulle skrus av.

Feil - Ved feil, ble de gale svarene markert og bruker måtte gjette på nytt før de fikk gå videre

Feil – Ved feil, ble de gale svarene markert og bruker måtte gjette på nytt før de fikk gå videre

0 feil! - Yay, 0 feil! Og bruker kunne melde seg på konkurransen

0 feil! – Yay, 0 feil! Og bruker kunne melde seg på konkurransen

Previous Post Next Post