Jobber

Kirkens SOS God å snakke med

Kunde: Kirkens SOS

Januar 2012

‘God å snakke med’ var en kampanje fra Kirkens SOS for å opplyse om de kan være til hjelp når folk trenger noen å snakke med.

Siden var et interaktivt løp som spilte av en historie fortalt av en av tre fiktive personer. Underveien i historien fikk bruker spørsmål og oppgaver som var knyttet til historien som ble fortalt. Etter endt løp fikk bruker et testresultat som sa noe om hvor god han/hun var til å lytte og komme med råd.

Når siden ble lastet, fikk bruker valget mellom tre personer. Alle personene hadde sin historie, og oppgavene var anderledes ut i fra hvilken som fortalte.

Vi brukte Silex og Twig for denne siden, og jeg jobbet sammen med en kollega hos Apt på frontend og JS-spillene. Den er ikke responsiv.

Linker

Dette har jeg jobbet med:

  • HTML
  • CSS
  • jQuery
  • Twig
  • Silex
  • Less/Stylus

Flere bilder

Når siden lastet, fikk bruker valget mellom tre fiktive personer med tre ulike historier. Når bruker trykket på "start samtale", startet et lydspur å spille av.

Når siden lastet, fikk bruker valget mellom tre fiktive personer med tre ulike historier. Når bruker trykket på «start samtale», startet et lydspur å spille av.

Drag n drop - Her skulle bruker rangere problemene til personen som snakket

Drag n drop – Her skulle bruker rangere problemene til personen som snakket

Ring rundt - Trykk på de ordene som beskrivere problemene til personen best.

Ring rundt – Trykk på de ordene som beskrivere problemene til personen best.

Koppespill - Her skulle brukern slippe de utsagnene hun/han mente var lyspunkter for personen. Om det ble valgt feil utsang, ble de "dyttet" ut av koppen igjen.

Koppespill – Her skulle brukern slippe de utsagnene hun/han mente var lyspunkter for personen. Om det ble valgt feil utsang, ble de «dyttet» ut av koppen igjen.

Quiz - Bruker kunne også ta en test som sjekket "Hvilken samtaletype er du?"

Quiz – Bruker kunne også ta en test som sjekket «Hvilken samtaletype er du?»

Fasit - Ved slutten av quizen, fikk bruker en oppsummering av svarene og hva slags samtaletype vedkommende var.

Fasit – Ved slutten av quizen, fikk bruker en oppsummering av svarene og hva slags samtaletype vedkommende var.

Previous Post Next Post